Veelgestelde vragen (FAQ)

TREFT TRANS-FORM MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS?

Trans-Form treft de noodzakelijke maatregelen zodat opleidingen veilig kunnen plaatsvinden. Het aantal plaatsen voor klassikale opleidingen wordt beperkt om anderhalve meter afstand tussen de zitplaatsen te creëren. Handgel wordt voorzien. Leslokalen worden ontsmet.

Wij vragen aan cursisten om een mondmasker en schrijfgerei mee te brengen. Een mondmasker is verplicht wanneer anderhalve meter afstand niet gerespecteerd kan worden, bijvoorbeeld bij praktijkles eco-driving.

Elke cursist ontvangt na inschrijven een document waarin de richtlijnen en maatregelen opgesomd worden.

Moet ik verplicht ieder jaar 1 opleiding volgen of mag ik 35u in 1 jaar volgen?

Het is geen verplichting om ieder jaar 1 opleiding te volgen.

Als transportbedrijf raden wij onze chauffeurs wel aan om minstens 1 opleiding van 7 uur per jaar te volgen. Om de opleidingsuren te spreiden.

De opleiding “Eco pro-actief rijden” is een verplichte opleiding en moet 1 x gevolgd worden per 5 jaar.

Welke verplichte thema’s voor vakbekwaamheid moet ik volgen?

Voor wie het rijbewijs met code 95 dateert van 01/02/2013 én voor iedereen die aan een tweede reeks opleidingen begint, moet voldoen aan 2 voorwaarden:

Voorwaarde 1
Er zijn 3 verplichte thema’s waaruit je tijdens de 35u nascholing een opleiding moet gevolgd hebben:

Thema 1 – Nascholing in rationeel rijden: modules ecodriving, ladingbeveiliging

Thema 2 – Toepassen van de voorschriften: module rij- en rusttijden, digitale tachograaf en EAF

Thema 3 – Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek: EHBO, ergonomie, wegcode

Combinatie van thema’s : Sommige opleidingen zijn een combinatie van meerdere thema’s. Deze opleidingen leveren een attest op van 7u of 7 kredietpunten, maar tellen niet mee voor het behalen van de verplichte thema’s. Indien een opleiding bestaat uit 2 thema’s, vb. thema 1&3, dan telt deze niet mee om deze voorwaarde te behalen.

2e voorwaarde is dat minstens één van de door de bestuurder gekozen modules een module moet zijn over defensief en zuinig rijden die tenminste drie uur praktisch rijonderricht (3 uur zelf achter het stuur) bevat. Onze module eco-proactief rijden voldoet hieraan.

Ik volgde 4 modules, maar ondertussen is mijn code 95 verlopen in 2015. Wat moet ik doen?

Mijn code 95 is verlopen sinds 2015. Vóór deze datum heb ik al 4 opleidingen vakbekwaamheid gevolgd.
Moet ik nu nog 1 module volgen om mijn rijbewijs te verlengen of moet ik terug volledige 5 modules volgen omdat de code 95 al reeds vervallen is?

De opleidingen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar

Opgelet: Voor chauffeurs die hun rijbewijs behaalden na 1 februari 2013 en voor alle chauffeurs die beginnen aan hun 2de reeks van 35 uren nascholingen gelden strengere eisen.

  • Elke chauffeur moet van elk thema minstens 1 opleiding van 7 uur volgen, uit thema 1, thema 2 en thema 3. 
  • Er moet minimaal 3 uur praktisch rijonderricht gevolgd worden.

Wil je zekerheid? Dan kan de verantwoordelijke bij de Dienst Rijbewijzen je specifiek situatie met je rijksregisternummer nakijken.

Of informeer je via [email protected].

 

Wanneer is de vakbekwaamheid niet nodig?

Vraagstelling:

Ik heb een rijbewijs B en daarnaast een mobilhome waarvoor ik een rijbewijs C haalde. Moet ik dan ook een schoolopleiding volgen? Ik ben gepensioneerd en heb om de drie jaar een medisch schifting.

Antwoord:

Omdat het om niet-commercieel vervoer voor privédoeleinden gaat is deze mijnheer vrijgesteld van de nascholing.

 

Vrijstellingen voor vakbekwaamheid

§ 1. De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders :

  1. van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
  2. van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
  3. van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
  4. van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
  5. van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
  6. van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Meer info te lezen op http://www.mobielvlaanderen.be/rijopleiding/rijopleiding09.php?a=8

 

Moet onze chauffeur die we in dienst hebben de bijscholing van vakbekwaamheid volgen tijdens zijn diensturen of in zijn vrije tijd?

Binnen de transportsector voorziet de sectorale CAO dat de uren opleiding betaald moeten worden door de werkgever. De uren worden betaald als arbeidstijd (= aan het uurloon van de arbeidstijd). De uren worden sowieso best genoteerd als opleiding, omdat ze op die manier ook apart op de sociale balans worden vermeld. Indien de uren buiten het voorziene uurrooster worden gevolgd, dan is uitdrukkelijk voorzien dat deze uren niet in aanmerking komen voor de berekening van de arbeidsduur.

Kortom volgens de regels van de arbeidswetgeving zijn dit opleidingen die de werknemer nodig heeft om zijn job uit te voeren. Dergelijke verplichte opleidingen worden als arbeidstijd gezien. De werknemer heeft het bij het rechte eind als hij dit niet buiten de diensturen wenst te doen.

Je kan wel voorstellen om de opleiding op zaterdag te volgen, mits betaling van zijn werkuren. Op die manier is er geen afwezigheid tijdens de week. Voor die reden organiseren wij voornamelijk opleidingen op zaterdag en vaak nog gesplitst over twee maal een zaterdagvoormiddag, om de impact op het weekend te beperken.

 

Dien ik als marktkramer (in loondienst) ook de opleiding vakbekwaamheid te volgen?

Als u enkel van en naar de markt rijdt met uw vrachtwagen dan valt u onder de vrijstelling:

Artikel 4. De vrijstellingen.
6° van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Indien u echter de vrachtwagen gebruikt om ook leveringen bij klanten of afhalingen te doen, dan valt dit niet onder deze vrijstelling en dient u de vakbekwaamheid te volgen.

Moet een metser die materiaal vervoert voor zijn werf deze opleidingen volgen?

Er is geen vakbekwaamheid of nascholing nodig indien het vervoer overeenkomt met volgende vrijstelling:

“Voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is”.

Een arbeider die dus materiaal of goederen vervoert die hij zelf nodig heeft voor de uitoefening van zijn eigen beroep, is vrijgesteld.

Indien een chauffeur echter als functie het vervoer van materiaal naar verschillende werven heeft, is er geen vrijstelling

Wij zoeken een opleidingscentrum dat de cursus bij ons op bedrijf kan geven. Doen jullie dit?

Heeft u meerdere chauffeurs in dienst? Vanaf 10 chauffeurs verzorgen wij de opleiding in uw bedrijf.

Zo kunnen we de opleiding EHBO, ergonomie, tachograaf, ladingbeveiliging (theorie) ook voorzien bij u ter plaatse.

Contacteer ons en vraag vrijblijvend een offerte om te genieten van voordelige tarieven!!

 

 

Wat moet ik doen als ik mijn 35 uren nascholing heb gevolgd?

Na elke erkende opleiding die je volgt, geven wij als opleidingscentrum je studiepunten door aan een databank, het Centraal Bestand Rijbewijzen. Zodra je de 35 uren nascholing hebt gevolgd, kun je dienst rijbewijzen van jouw gemeente of stad gaan. Zij hebben toegang tot het Centraal Bestand Rijbewijzen en zullen controleren of je voldoende studiepunten hebt verzameld. Als dat zo is, verlengt de dienst je vakbekwaamheid. Je krijgt een nieuwe Code 95 op je rijbewijs. De code wordt gevolgd door de datum waarop je vakbekwaamheid vervalt. Vóór die datum moet je opnieuw 35 punten gespaard hebben.

 

Wat als ik geen of onvoldoende nascholing volg en mijn code 95 vervalt?

Zonder geldige Code 95 vervalt je vakbekwaamheid en mag je niet langer werken als professioneel vrachtwagen-, autobus- of autocarbestuurder.

Je hoeft daarna dan geen nieuwe examens af te leggen. Het volstaat dat je de nascholingsuren volgt en zo je opleidingstotaal op 35 uren brengt om een nieuwe code 95 te behalen.