Subsidies

KMO-PORTEFEUILLE

 • Trans-Form BV is erkend dienstverlener (erkenningsnummer DV.O240218) bij het departement Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid (VLAIO).
 • De KMO-PORTEFEUILLE is een subsidiemaatregel om Vlaamse kmo’s te ondersteunen. De kmo-portefeuille zal een deel van de opleidingskost betalen.
 • Opgelet : de aanvraag tot tussenkomst moet je ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding indienen.

SOCIAAL FONDS VOOR TRANSPORT & LOGISTIEK

 • Jaarlijks kent het Sociaal Fonds Transport & Logistiek (SFTL) aan elke werkgever van de sector een OPLEIDINGSBUDGET toe. Dit budget kan je als werkgever gebruiken om opleidingen voor arbeiders  te betalen die behoren tot de RSZ-categorie 083.

 • Behoort jouw onderneming tot een andere sector? Ook andere sectoren hebben vaak een Sociaal Fonds dat subsidies voorziet voor opleiding. Neem contact op met ons voor meer info.
 • De werkgever dient volgende documenten aan het SFTL te bezorgen:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • een kopie van de factuur van de opleidingsverstrekker met daarop de namen van de deelnemers aan de opleiding of indien de namen niet vermeld op de factuur voeg dan een ondertekende aanwezigheidslijst van de opleidingsverstekker bij.
  • voor de nieuwe werknemer : een kopie van de eerste loonfiche