Opleidingscentrum Transport Gheeraert krijgt opnieuw Qfor erkenning (verlenging tot 2021)

Written by Cindy on . Posted in Nieuws

QforQfor is een kwaliteitscontrole die zich specifiek richt tot training- en consultingorganisaties.

De externe audit werd succesvol afgerond en beantwoordt aan de criteria van de norm Qfor ProcessScan versie 4. Daardoor geniet ons opleidingsinstituut een verdere verlenging van het Qfor-label, tot februari 2021.

Voor de hiernavermelde dienstverlening:

Training: open en in-company opleidingen in het domein van vakbekwaamheid beroepschauffeurs (code 95).

Voor onze klanten is het certificaat een bewijs dat wij de nodige aandacht schenken aan kwaliteit en professionalisme.

Door het behalen van het Q*for label kan je voor onze opleidingen eveneens genieten van een subsidie via de KMO-portefeuille.