Author Archive

Aanpassingen subsidie KMO portefeuille

Written by Cindy on . Posted in Nieuws

De Vlaamse regering heeft op 16 november 2019 een wijziging van de kmo-portefeuille goedgekeurd die op bijzondere korte termijn zal worden doorgevoerd. 

Vanaf 1 december 2019 worden de steunpercentages in het kader van de kmo-portefeuille als volgt aangepast;

 • Kleine onderneming: van 40% naar 30%
 • Middelgrote onderneming: van 30% naar 20%

Ook wordt vanaf 1 januari 2020 het jaarlijks steunplafond aangepast;

 • Kleine onderneming: van 10.000€ naar 7.500€ op jaarbasis
 • Middelgrote onderneming: van 15.000€ naar 7.500€ op jaarbasis

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille 

Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

Opleidingscentrum Transport Gheeraert krijgt opnieuw Qfor erkenning (verlenging tot 2021)

Written by Cindy on . Posted in Nieuws

QforQfor is een kwaliteitscontrole die zich specifiek richt tot training- en consultingorganisaties.

De externe audit werd succesvol afgerond en beantwoordt aan de criteria van de norm Qfor ProcessScan versie 4. Daardoor geniet ons opleidingsinstituut een verdere verlenging van het Qfor-label, tot februari 2021.

Voor de hiernavermelde dienstverlening:

Training: open en in-company opleidingen in het domein van vakbekwaamheid beroepschauffeurs (code 95).

Voor onze klanten is het certificaat een bewijs dat wij de nodige aandacht schenken aan kwaliteit en professionalisme.

Door het behalen van het Q*for label kan je voor onze opleidingen eveneens genieten van een subsidie via de KMO-portefeuille. 

 

Hoe correct een Europees aanrijdingsformulier invullen?

Written by Cindy on . Posted in Nieuws

Sinds eind 2017 vullen we de opleiding Rij-en Russtijden en Digitale Tachograaf aan met informatie over het correct invullen van een Europees aanrijdingsformulier.

Iedereen wil uiteraard ongevallen vermijden, maar als het je dan toch overkomt, kan je als professionele chauffeur maar beter met kennis van zaken het aanrijdingsformulier invullen.

Wanneer moet je het aanrijdingsformulier invullen?

Het formulier kan worden ingevuld bij verkeersongevallen zonder gewonden of met lichtgewonden en vooral wanneer de partijen het eens zijn over de omstandigheden. Je kan er best de politie bij halen wanneer één van de partijen niet in het bezit is van identiteitsdocumenten, van een geldige groene kaart of onder invloed lijkt te zijn van alcohol of andere middelen.

Hoe vul je het formulier in?

In het eerste deel zijn er twee aparte gedeeltes (A en B, één voor elke chauffeur), een centrale kolom waar kruisjes moeten gezet worden en tot slot een vakje waarin een schets kan gemaakt worden van het ongeval.

Als het formulier is ingevuld en getekend, neemt de ene chauffeur het originele formulier mee en de andere de kopie ervan. Dit moet je binnen de acht dagen na het ongeval afgeven aan je verzekeraar. We raden je aan om enkele foto’s van de plaats van het ongeval en van de betrokken voertuigen bij het formulier te voegen.

Nog enkele tips

 • Schrijf leesbaar, gebruik hoofdletters en vermijd doorhalingen. Gebruik een balpen, geen potlood.
 • Duid aan waar het voertuig is beschadigd en omschrijf de zichtbare schade.
 • De tekening waarin de omstandigheden van het ongeval geschetst worden, is van groot belang. Teken zo nauwkeurig mogelijk.
 • Vergeet ook niet om gegevens te vermelden zoals richtingaanwijzers, verkeersborden, signalisatielichten, straatnamen, eventuele hindernissen … Duid aan welk voertuig A en welk B is.
 • De eerste schets geldt als de enige echte. Het wordt sterk afgeraden om achteraf nog aanpassingen aan te brengen.
 • Verduidelijk de omstandigheden in het vak Mijn opmerkingen. Dit is vooral belangrijk als je niet akkoord gaat met de opmerkingen van de tegenpartij of niet begrijpt wat hij bedoelt.
 • Vul ook de achterkant van het formulier in. Deze achterzijde wordt door elke partij individueel ingevuld en is dus niet gezamenlijk zoals de voorzijde.

Schrijf je in voor de vernieuwde module vakbekwaamheid om meer tips te krijgen over het invullen van het Europees aanrijdingsformulier.

 

ERKENNING