ALLE OPLEIDINGEN OPGESCHORT DOOR CORONA CRISIS

Written by Thomas Dumolyn on . Posted in Nieuws

Naar aanleiding van het Covid-19 virus worden alle opleidingen tot nader order opgeschort. Het is voorlopig afwachten wanneer de opleidingen terug van start zullen gaan.

Chauffeurs waarvan de geldigheidsduur van de code 95 vervallen is vanaf 16 maart 2020 of nog zal vervallen voor het einde van de noodmaatregelen, krijgen een verlenging van vier maand. Deze verlenging gaat in op de dag, volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

De termijn om nascholing te volgen wordt dan ook verlengd met vier maand. Kredietpunten van eerdere opleidingen zullen hiervoor uitzonderlijk langer dan vijf jaar geldig zijn en dus toch nog kunnen meetellen voor de 35 uur nascholing.

Chauffeurs die zich in die situatie bevinden krijgen voorrang om afspraken voor opleidingen te maken. Meer info kan je terugvinden op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-c-of-d-voor-vrachtwagen-bus-of-autocar/vakbekwaamheid-voor-rijbewijs-c-en-d.

Als het rijgeschiktheidsattest in de periode van de noodmaatregelen zou vervallen, dan wordt dit verlengd op voorwaarde dat de chauffeur binnen 15 dagen na de einddatum van de noodmaatregelen de bevoegde dienst contacteert om een afspraak vast te leggen.

Voorlopig gaan de onderzoeken voor de medische schifting in de mate van het mogelijke nog door. Als deze ook zouden worden stopgezet en het rijgeschiktheidsattest daardoor in de periode van de noodmaatregelen zou vervallen, dan wordt dit verlengd op voorwaarde dat de chauffeur binnen een periode van 15 dagen na de einddatum van de noodmaatregelen de bevoegde dienst contacteert om een afspraak te maken.

De lessen of examens ADR zijn eveneens stopgezet. Er wordt uitstel verleend voor ADR-opleidingsgetuigschriften die in de komende weken en maanden verstrijken. Concreet moet het examen chauffeur per uitzondering afgelegd worden vóór 1 december 2020. Meer info kan je terugvinden op www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens/coronamaatregelen-bij-adr.

Trans-Form wenst iedereen een goede gezondheid! We zien jullie terug wanneer deze moeilijke periode achter de rug is!