AANPASSING VAN DE RIJ- & RUSTTIJDEN IN HET MOBILITY PACKAGE

Written by Thomas Dumolyn on . Posted in Nieuws

De Europese Unie heeft onlangs het nieuwe mobility package goedgekeurd. De wijzigingen van de rij- & rusttijden treden al op 20 augustus in voege. Hieronder een overzicht van de maatregelen.

GESCHIKTE ACCOMMODATIE VOOR NORMALE WEKELIJKSE  RUST

Normale wekelijkse rust in het voertuig doorbrengen blijft verboden. Het is enkel toegelaten bij verkorte wekelijkse rust. De werkgever moet bij normale wekelijkse rust een geschikte slaapaccommodatie met sanitair voorzien.  

NORMALE WEEKENDRUST THUIS KUNNEN GENIETEN

De chauffeur moet de mogelijkheid krijgen om na maximaal vier weken de normale wekelijkse rust thuis te nemen. De chauffeur is niet verplicht hierop in te gaan, maar de werkgever moet kunnen bewijzen dat de mogelijkheid er is, bijvoorbeeld aan de hand van dienstroosters. Thuis is de operationele zetel waar de werknemer normaal tewerkgesteld is, of de woonplaats van de chauffeur.

TWEE OPEENVOLGENDE VERKORTE WEKELIJKSE RUST TOEGELATEN

Twee opeenvolgende weken verkorte wekelijkse rust nemen wordt toegelaten mits volgende voorwaarden:

 • Enkel bij internationaal transport waarbij de wekelijkse rust genomen wordt in het buitenland.
 • Minstens twee van de vier wekelijkse rusttijden in vier opeenvolgende weken moeten normale weekendrusten zijn.
 • De verkorte wekelijkse rust moet verplicht gecompenseerd worden voorafgaand aan en aansluitend op een normale wekelijkse rust
 • De compensatie moet genomen worden binnen drie weken.
 • De chauffeur moet na maximaal drie weken de mogelijkheid krijgen om zijn normale wekelijkse rust thuis te nemen.

WEKELIJKSE RUST ONDERBREKEN VOOR BOOT OF TREIN

Tot voor kort mocht enkel de dagelijkse rust onderbroken worden om op en af de boot of trein te rijden. In de nieuwe regels is voorzien dat ook de wekelijkse rust tweemaal onderbroken mag worden mits volgende voorwaarden:

 • De onderbreking mag in totaal maximum één uur duren.
 • De boot- of treinreis bedraagt minstens acht uur.
 • De chauffeur moet over een slaapcabine beschikken.
 • De rust moet verplicht aangeduid worden met het speciaal symbool voorzien in de tachograaf.

RIJTIJD OVERSCHRIJDEN VOLGENS ARTIKEL 12

Bij onvoorzienbare omstandigheden mag de dagelijkse en wekelijkse rijtijd overschreven worden, om de operationele zetel van de werkgever, of de woonplaats van de chauffeur te bereiken:

 1. Met maximum één uur, indien er een normale of verkorte wekelijkse rust genomen wordt
 2. Met maximum twee uur, indien de chauffeur vooraf een ononderbroken rijtijdonderbreking neemt van 30 minuten, en als de overschrijding gebeurt om een normale wekelijkse rust te nemen. Dus niet voor het nemen van een verkorte wekelijkse rust.

De reden van de afwijking moet op een print vermeld worden, ten laatste bij het bereiken van de operationele vestiging of de woonplaats.

De tijd van verlenging moet en bloc gecompenseerd worden binnen de drie weken aansluitend op een dagelijkse of wekelijkse rust.

WIJZIGINGEN DIE LATER VERWACHT WORDEN

Er zullen nog wijzigingen volgen in de cabotage- en detacheringsregels. Trans-Form houdt je telkens op de hoogte wanneer nieuwe regels in de praktijk worden omgezet.

Neem contact op als je nog vragen hebt.