Hoe correct een Europees aanrijdingsformulier invullen?

Written by Cindy on . Posted in Nieuws

Sinds eind 2017 vullen we de opleiding Rij-en Russtijden en Digitale Tachograaf aan met informatie over het correct invullen van een Europees aanrijdingsformulier.

Iedereen wil uiteraard ongevallen vermijden, maar als het je dan toch overkomt, kan je als professionele chauffeur maar beter met kennis van zaken het aanrijdingsformulier invullen.

Wanneer moet je het aanrijdingsformulier invullen?

Het formulier kan worden ingevuld bij verkeersongevallen zonder gewonden of met lichtgewonden en vooral wanneer de partijen het eens zijn over de omstandigheden. Je kan er best de politie bij halen wanneer één van de partijen niet in het bezit is van identiteitsdocumenten, van een geldige groene kaart of onder invloed lijkt te zijn van alcohol of andere middelen.

Hoe vul je het formulier in?

In het eerste deel zijn er twee aparte gedeeltes (A en B, één voor elke chauffeur), een centrale kolom waar kruisjes moeten gezet worden en tot slot een vakje waarin een schets kan gemaakt worden van het ongeval.

Als het formulier is ingevuld en getekend, neemt de ene chauffeur het originele formulier mee en de andere de kopie ervan. Dit moet je binnen de acht dagen na het ongeval afgeven aan je verzekeraar. We raden je aan om enkele foto’s van de plaats van het ongeval en van de betrokken voertuigen bij het formulier te voegen.

Nog enkele tips

  • Schrijf leesbaar, gebruik hoofdletters en vermijd doorhalingen. Gebruik een balpen, geen potlood.
  • Duid aan waar het voertuig is beschadigd en omschrijf de zichtbare schade.
  • De tekening waarin de omstandigheden van het ongeval geschetst worden, is van groot belang. Teken zo nauwkeurig mogelijk.
  • Vergeet ook niet om gegevens te vermelden zoals richtingaanwijzers, verkeersborden, signalisatielichten, straatnamen, eventuele hindernissen … Duid aan welk voertuig A en welk B is.
  • De eerste schets geldt als de enige echte. Het wordt sterk afgeraden om achteraf nog aanpassingen aan te brengen.
  • Verduidelijk de omstandigheden in het vak Mijn opmerkingen. Dit is vooral belangrijk als je niet akkoord gaat met de opmerkingen van de tegenpartij of niet begrijpt wat hij bedoelt.
  • Vul ook de achterkant van het formulier in. Deze achterzijde wordt door elke partij individueel ingevuld en is dus niet gezamenlijk zoals de voorzijde.

Schrijf je in voor de vernieuwde module vakbekwaamheid om meer tips te krijgen over het invullen van het Europees aanrijdingsformulier.