Subsidies

KMO-PORTEFEUILLE

 • Transport Gheeraert is erkend dienstverlener (erkennings-nummer DV.O203300) door de Vlaamse overheid voor het geven van opleidingen in vakbekwaamheid.
 • De KMO-PORTEFEUILLE is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet ondersteunen.Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.
 • Opgelet : de aanvraag tot tussenkomst moet je ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding indienen.

 

PERMANENTE VORMING SOCIAAL FONDS TRANSPORT & LOGISTIEK

 • Jaarlijks kent  het SFTL aan elke werkgever van de sector transport en logistiek een opleidingsbudget toe. Dit budget kan je als werkgever gebruiken om opleidingen voor arbeiders  te betalen die behoren tot de RSZ-categorie 083, zoals de verplichte nascholing voor vrachtwagenchauffeurs in het kader van de Europese Vakbekwaamheid.

 • In de loop van de maand januari krijgt iedere werkgever een brief met een overzicht van het opleidingsbudget voor dat jaar en van het saldo van de twee voorgaande jaren.

 • Het opleidingsbudget geldt zowel voor interne als externe opleidingen.
  Welke opleidingen komen in aanmerking?

 • Bij externe opleidingen bezorgt de werkgever de volgende documenten aan het SFTL
  • het ingevulde aanvraagformulier
  • een kopie van de factuur van de opleidingsverstrekker met daarop de namen van de deelnemers aan de opleiding of indien de namen niet vermeld op de factuur voeg dan een ondertekende aanwezigheidslijst van de opleidingsverstekker bij.
  • voor de nieuwe werknemer : een kopie van de eerste loonfiche

 

BETAALD EDUCATIEF VERLOF

 • De opleidingen vakbekwaamheid die bij TRANS-FORM gevolgd worden, komen in aanmerking voor BETAALD EDUCATIEF VERLOF. Hiermee kan de wergever onder bepaalde voorwaarden (een deel van) de loonkost van zijn werknemers tijdens het volgen van de opleiding laten terugbetalen.
 • Je dient minimum 32u les te volgen/opleidingsjaar, anders kom je niet in aanmerking voor educatief verlof.
 • Ons erkenningsnummer: N-2345-15

 

TUSSENKOMST VOOR BEDRIJVEN UIT GROENE SECTOR

 • Werkgevers en werknemers zijn tot een akkoord gekomen om jaarlijks een aanzienlijk bedrag vrij te maken voor vorming en opleiding van werknemers in volgende 4 sectoren: Tuinbouw (PC145), Parken en Tuinen, Landbouw (PC144) en Technische Land- en Tuinbouwwerken (PC132).
Meer info via info@eduplus.be.

 

TUSSENKOMST VOOR BEDRIJVEN UIT VOEDINGSINDUSTRIE

 • IPV, Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, is het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie.
 • Voor bedrijven uit de voedingsnijverheid PC118 (arbeiders) betaalt IPV de opleidingskosten terug als je geen gebruik maakt van de KMO-portefeuille.