Opleidingscentrum Transport Gheeraert krijgt opnieuw Qfor erkenning (verlenging tot 2021)

Written by Cindy on . Posted in Nieuws

QforQfor is een kwaliteitscontrole die zich specifiek richt tot training- en consultingorganisaties.

De externe audit werd succesvol afgerond en beantwoordt aan de criteria van de norm Qfor ProcessScan versie 4. Daardoor geniet ons opleidingsinstituut een verdere verlenging van het Qfor-label, tot februari 2021.

Voor de hiernavermelde dienstverlening:

Training: open en in-company opleidingen in het domein van vakbekwaamheid beroepschauffeurs (code 95).

Voor onze klanten is het certificaat een bewijs dat wij de nodige aandacht schenken aan kwaliteit en professionalisme.

Door het behalen van het Q*for label kan je voor onze opleidingen eveneens genieten van een subsidie via de KMO-portefeuille. 

 

Hoe correct een Europees aanrijdingsformulier invullen?

Written by Cindy on . Posted in Nieuws

Sinds eind 2017 vullen we de opleiding Rij-en Russtijden en Digitale Tachograaf aan met informatie over het correct invullen van een Europees aanrijdingsformulier.

Iedereen wil uiteraard ongevallen vermijden, maar als het je dan toch overkomt, kan je als professionele chauffeur maar beter met kennis van zaken het aanrijdingsformulier invullen.

Wanneer moet je het aanrijdingsformulier invullen?

Het formulier kan worden ingevuld bij verkeersongevallen zonder gewonden of met lichtgewonden en vooral wanneer de partijen het eens zijn over de omstandigheden. Je kan er best de politie bij halen wanneer één van de partijen niet in het bezit is van identiteitsdocumenten, van een geldige groene kaart of onder invloed lijkt te zijn van alcohol of andere middelen.

Hoe vul je het formulier in?

In het eerste deel zijn er twee aparte gedeeltes (A en B, één voor elke chauffeur), een centrale kolom waar kruisjes moeten gezet worden en tot slot een vakje waarin een schets kan gemaakt worden van het ongeval.

Als het formulier is ingevuld en getekend, neemt de ene chauffeur het originele formulier mee en de andere de kopie ervan. Dit moet je binnen de acht dagen na het ongeval afgeven aan je verzekeraar. We raden je aan om enkele foto’s van de plaats van het ongeval en van de betrokken voertuigen bij het formulier te voegen.

Nog enkele tips

 • Schrijf leesbaar, gebruik hoofdletters en vermijd doorhalingen. Gebruik een balpen, geen potlood.
 • Duid aan waar het voertuig is beschadigd en omschrijf de zichtbare schade.
 • De tekening waarin de omstandigheden van het ongeval geschetst worden, is van groot belang. Teken zo nauwkeurig mogelijk.
 • Vergeet ook niet om gegevens te vermelden zoals richtingaanwijzers, verkeersborden, signalisatielichten, straatnamen, eventuele hindernissen … Duid aan welk voertuig A en welk B is.
 • De eerste schets geldt als de enige echte. Het wordt sterk afgeraden om achteraf nog aanpassingen aan te brengen.
 • Verduidelijk de omstandigheden in het vak Mijn opmerkingen. Dit is vooral belangrijk als je niet akkoord gaat met de opmerkingen van de tegenpartij of niet begrijpt wat hij bedoelt.
 • Vul ook de achterkant van het formulier in. Deze achterzijde wordt door elke partij individueel ingevuld en is dus niet gezamenlijk zoals de voorzijde.

Schrijf je in voor de vernieuwde module vakbekwaamheid om meer tips te krijgen over het invullen van het Europees aanrijdingsformulier.

 

Wist je dat… registratie kmo-portefeuille gaat sneller via mailadres in KBO

Written by Cindy on . Posted in Nieuws

Om de kmo-portefeuille vlotter te gebruiken, hierbij een tip over de registratie van nieuwe klanten.

Men stelt vast dat het e-mailadres van heel wat nieuwe gebruikers van de kmo-portefeuille niet opgenomen staat in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO). Wist je dat door toevoeging van het mailadres bij de KBO de registratieprocedure voor de kmo-portefeuille versneld kan worden? Hieronder een tip die voor jou als klant waardoor je heel wat tijd kunnen besparen:

Staat je mailadres (onderneming) geregistreerd bij de KBO (Kruispuntbank voor ondernemingen)?

 • Neen? Dan wordt de activatielink voor de kmo-portefeuille per post
 • Ja? Super! Dan wordt de activatielink voor de kmo-portefeuille naar dit mailadres verstuurd Zo kan je je sneller registreren.

Je kan dit hier controleren en eventueel het mailadres toevoegen. Een toegevoegd mailadres wordt pas de volgende dag actief. Na toevoegen van het mailadres wacht je dus best een dag om te starten met de registratie voor de kmo-portefeuille. Opgelet: dit is een beveiligde verbinding en aanmelden gaat enkel via eID en kaartlezer of federaal token. 

Veel succes.

Code 95 op het rijbewijs

Written by Cindy on . Posted in Nieuws

De deadline voor de code 95 voor chauffeurs die hun rijbewijs gehaald hebben voor 10 september 2009 verstrijkt op 9 september 2016!

Vergeet niet om tijdig de code 95 op het rijbewijs te laten plaatsen door de gemeente. Houd rekening met een termijn van ten minste 5 werkdagen voor de afgifte voor een nieuw rijbewijs. Zonder deze code wordt het rijbewijs C/E ongeldig. Rijden zonder “code 95” staat binnenkort dus gelijk aan rijden zonder rijbewijs!

Voor chauffeurs die hun rijbewijs behaalden na 9 september 2009 is de code 95, 5 jaar geldig. De geldigheid van de code 95 kan u terugvinden onder rubriek 12 op het rijbewijs.De code 95 moet om de vijf jaar vernieuwd worden, door het volgen van 35 uur nascholing (5 modules van telkens 7 uur).

Voor chauffeurs die hun rijbewijs behaalden na 1 februari 2013 en voor alle chauffeurs die beginnen aan hun 2de reeks van 35 uren nascholingen gelden strengere eisen.

Elke chauffeur moet van elk thema minstens 1 opleiding van 7 uur volgen
uit thema 1, thema 2 en thema 3. 
Er moet minimaal 3 uur praktisch rijonderricht gevolgd worden.

Indien een opleiding bestaat uit 2 thema’s, vb. thema 1&3, dan telt deze niet mee om deze voorwaarde te behalen. 


Thema 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

Vallen hieronder eco-driving, ladingzekering met simulaties, ladingzekering met praktijkdemo.

 

Thema 2: Toepassen van de voorschriften

Daaronder verstaat men: kennis van het sociale klimaat en reglementering van het wegvervoer, regelgeving betreffende het goederenvervoer.  

Vb. rij- en rusttijden/digitale tachograaf   


Thema 3:

Gezondheid, verkeers-en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek 

Volgende modules vallen onder dit punt: vb. EHBO, omgaan met agressie, klantgerichtheid, gezonder leven….

X of meerdere thema’s per module: vrije module

Vrij te kiezen wanneer van elk verplicht thema ook minstens 1 module gevolgd werd.

Vb. CMR, een ongeval wat nu + aanrijdingsformulier

 

Praktijk: 3u rijonderricht

Minstens één van de door de bestuurder gekozen modules moet een module zijn over defensief en zuinig rijden die tenminste drie uur praktisch rijonderricht bevat.
Onder 3 uur praktisch rijonderricht wordt verstaan dat de deelnemende bestuurder 3 uur zelf stuurt.

 Is men niet zeker welke thema’s men gevolgd heeft, dan kan men dit ook zien op de getuigschriften van nascholing. Daar staat het thema van de module vermeld.

De attesten zijn 5 jaar geldig.

Kmo-portefeuille – vernieuwingen vanaf 1 april 2016

Written by Cindy on . Posted in Nieuws

Een vernieuwd ondersteuningsbeleid voor kmo’s via een vereenvoudigde kmo-portefeuille!

KMO-portefeuilleDe Vlaamse regering heeft de huidige werking van de
kmo-portefeuille onder de loep genomen en enkele grondige wijzigingen doorgevoerd die in werking treden
vanaf 1 april 2016:

 • Advies = advies

De verschillende huidige pijlers advies (technologieverkenning, strategisch advies en internationaal ondernemen) zullen allemaal worden samengevoegd onder de noemer ‘advies’. Voor specifieke groeitrajecten wordt de ‘kmo groeisubsidie’  in het leven geroepen.

 • Daling van het steunpercentage

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming om het maximale steunpercentage toe te kennen. Voor alle opleidingen en adviezen kan u 40 % laten subsidiëren als u een kleine onderneming bent. U kan als middelgrote onderneming 30% laten subsidiëren.

 • Totale jaarsubsidie stijgt tot max 15.000 euro

Vroeger was het mogelijk om maximaal 2.500 EUR subsidie te krijgen voor opleidingen en maximaal 2.500 EUR voor advies. Vanaf 1 april 2016 worden deze bedragen samengevoegd en opgetrokken tot 10.000 EUR voor kleine ondernemingen (steun 40%) en maximaal 15.000 EUR voor middelgrote ondernemingen (steun 30%).

 • Eenvoudiger aanvraagproces

In tegenstelling tot vandaag zullen dienstverleners niet meer elke steunaanvraag zelf moeten bevestigen.

Veelgestelde vragen en antwoorden terug te vinden op http://www.vlaio.be