Code 95

WAT?

De nascholingsplicht voor vrachtwagenchauffeurs C/CE is van kracht sedert 1 september 2009. Elke chauffeur die na deze datum zijn rijbewijs en vakbekwaamheid behaald heeft, moet per 5 jaar 35 uren nascholing volgen om het rijbewijs te kunnen behouden.
  • Elke kandidaat-chauffeur moet sinds september 2009 slagen voor een examen basiskwalificatie, naast de gebruikelijke examens voor het behalen van het rijbewijs.
  • Chauffeurs die vóór 1 september 2009 hun rijbewijs hebben behaald krijgen eerst 7 jaar de tijd om 35 uren nascholing te volgen, nadien is dit ook om de 5 jaar verplicht.
  • Op het rijbewijs wordt een nieuwe “CODE 95” vermeld met hiernaast een extra vervaldatum van het rijbewijs.
  • Zowel de vervaldatum van de medische geschiktheid voor het bezoldigd vervoer als de nieuwe CODE 95 dienen geldig te zijn.
NIEUW – Voor chauffeurs die hun rijbewijs behaalden na 1 februari 2013 en voor alle chauffeurs die beginnen aan hun 2de reeks van 35 uren nascholingen gelden strengere eisen.

Elke chauffeur moet van elk thema minstens 1 opleiding van 7 uur volgen uit thema 1, thema 2 en thema 3.

Er moet minimaal 3 uur praktisch rijonderricht gevolgd worden.

Meer info

VOOR WIE?

De vakbekwaamheid is van toepassing op alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer.
Voor volgende voertuigen dient de bestuurder geen vakbekwaamheid te hebben en dus ook geen bijscholing te volgen:
  • voertuigen van max. 45km/uur
  • voertuigen strijdkrachten, burgerbescherming, brandweer, handhaving van de openbare orde
  • testvoertuigen, onderhoud, herstellingen, …
  • voertuigen gebruikt bij noodtoestanden of reddingsoperaties
  • voertuigen gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden
  • voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op de voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is